Rafał Jończyk, Ph.D.

Katarzyna Jankowiak, Ph.D.

Marcin Naranowicz, M.A.